fbpx

คณะครุศาสตร์มีกี่สาขา เรียนกี่ปี แต่ละปีเรียนอะไรบ้าง

 คณะครุศาสตร์มีกี่สาขา เรียนกี่ปี แต่ละปีเรียนอะไรบ้าง

คณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเรียนศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งสิ้น ตั้งแต่เนื้อหาที่จะนำไปสอน การนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาการศึกษาหรือการอบรมสั่งสอน จิตวิทยาการสอน วิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งความรู้ทั้งหมดจะนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปัจจุบันตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เริ่มมีการทยอยปรับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ จาก 5 ปี เป็น 4 ปี หลังจบแล้วสามารถเลือกสอบใบประกอบวิชาชีพเองได้ โดนแต่ละปีจะมีการแบ่งการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้ดังนี้

ปี 1 เน้นเรียนวิชาทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพครู เช่น ภาษาอังกฤษ วิชาพื้นฐานประจำมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจมีการเริ่มสังเกตการสอนตั้งแต่ปี 1 เลย

ปี 2 เข้าวิชาเฉพาะมากขึ้นในด้านของวิชาชีพครู เช่น จิตวิทยาด้านการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครู หรือสาขาเฉพาะของแต่ละสาขาที่เลือก

ปี 3 เน้นไปที่การสอน และวิชาชาเฉพาะแบบเข้มข้น เช่น การวิจัยการเรียนรู้ เทคนิคการสอน การพัฒนาหลักสูตร โดยปีนี้เนื้อหาจะเข้มข้นมาก ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในการฝึกสอนปีต่อไป

ปี 4 เตรียมการสอน มีการสลับเข้าฝึกสอนกับเรียนเพื่อรายงานผล ในปีนี้จะเริ่มมีการทยอยเข้าโรงเรียนเพื่อดูการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นอีกปีที่หนักหน่วงมาก เพราะต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่ที่โรงเรียน และที่มหาวิทยาลัย

** การจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน หากน้อง ๆ มีที่ที่สนใจแล้วสามารถเข้าไปดูหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย

คณะครุศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง

 1. สาขาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชาประถมศึกษา
 3. สาขามัธยมศึกษา
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 5. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 6. สาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 7. สาขาการศึกษาพัฒนาชุมชน
 8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 9. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 10. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 11. สาขาวิชาการศึกษาจิตวิทยา และการแนะแนว
 12. สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 13. สาขาศึกษานอกระบบโรงเรียน

เรียนคณะครุศาสตร์ จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง

 • ครูโรงเรียนเอกชน
 • ข้าราชการครู
 • ครูสอนพิเศษ / tutor
 • นักวิชาการ
 • นักพัฒนาการศึกษา
 • นักออกแบบสื่อเพื่อการสอน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น การเรียนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการจัดการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่มหาวิทยาลัยในดวงใจแล้ว อย่าลืมเข้่ไปเช็กระเบียบการรับสมัคร หรือหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วย สู้ ๆ นะทุกคนน

และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ลองมาเตรียมความพร้อมไปพร้อม ๆ กันได้จากที่นี่เลย เตรียมสอบ TCAS65 หรืออยากหาโจทย์เก่า ๆ ทำเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก็เข้ามาที่นี่ได้เลยน้าา คลังข้อสอบ แล้วมาฝึกทำข้อสอบไปพร้อม ๆ กันนะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์

kat pari

pari

Related post