fbpx

รวมข้อควรรู้! คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร มีกี่สาขา จบมาทำอะไรได้บ้าง

 รวมข้อควรรู้! คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร มีกี่สาขา จบมาทำอะไรได้บ้าง
สายนิเทศศาสตร์ห้ามพลาด เจาะลึกข้อมูลคณะนิเทศศาสตร์ เรียนนิเทศศาสตร์จบมาแล้วเป็นดาราจริงหรอ คณะนิเทศฯ เขารับเฉพาะคนหน้าตาดีรึเปล่า วันนี้เราลองมาเช็กกันว่าจริง ๆ แล้วคณะนิเทศศาสตร์เขามีกี่สาขา แล้วแต่ละสาขาเขาเรียนอะไรกันบ้าง รวมไปถึงสายอาชีพที่คณะนิเทศศาสตร์สามารถทำได้ ไปดูกันเลย!

                    ภาพรวมของคณะนิเทศศาสตร์ ถ้าจะให้อธิบายในสายนี้จะเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  วิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไงให้ออกมาผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำเสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ ให้สามารถกระจายไปสู่วงกว้าง และได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การแสดง และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงช่องทางสื่อสารประเภทใหม่ ๆ ด้วย

                    ในส่วนของสาขาต่าง ๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย จริง ๆ แล้วอาจจะไม่ใช่แค่สาขาที่แตกต่างกัน ในส่วนของชื่อคณะอาจมีความแตกต่างกันด้วย เช่น มศว จะไม่มีคณะนิเทศศาสตร์ แต่จะมีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีสาขาการเรียนการสอนคล้าย ๆ กับคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่นกัน ดังนั้นลองมาดูกันว่ามีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง มาดูกันเลย

 1. สาขาวิชาภาพยนตร์ / ภาพยนตร์และภาพนิ่ง / ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 2. สาขาวิชาการแสดงและศิลปะการแสดง
 3. สาขาวิชาสื่อสารตราสินค้า
 4. สาขาวิชาการโฆษณา
 5. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 6. สาขาวิชาลูกค้าสัมพันธ์
 7. สาขาวิชาวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์
 8. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / วิทยุกระจายเสียง / วิทยุโทรทัศน์
 9. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 10. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
 11. สาขาวิชาสื่อสารองค์กร
 12. สาขาวิชาวาทวิทยา / สื่อสารการแสดง
 13. สาขาวิชาสื่อใหม่
 14. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

**ขอย้ำอีกครั้งว่า ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีการใช้ชื่อสาขาที่แตกต่างกัน ดังนั้น น้อง ๆ คนไหนที่มีมหาวิทยาลัยในใจแล้วอย่าลืมเช็กว่ามหาวิทยาลัยนั้นเปิดคณะนิเทศศาสตร์ สาขาอะไรบ้าง**

หลังจากรู้สาขาไปแล้ว ลองมาเช็กกันว่า มีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอนคณะนิเทศศาสตร์กันบ้าง มาดูไปพร้อมกันกับ TCASter เลย!

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

** บางมหาวิทยาลัยอาจมีการเรียกชื่อคณะที่แตกต่างกัน รวมถึงทั้งหมดนี้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยที่ทาง TCASter ยกมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ เท่านั้น **

คณะนิเทศศาสตร์ ใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้าบ้าง

 • GPAX
 • O-NET
 • GAT/PAT

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

จบมาสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง

 • นักข่าว / บรรณาธิการนิตยสาร / บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ / คอลัมนิสต์ / นักเขียน
 • ช่างภาพ / ผู้อำนวยการสร้าง / ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร / ดีเจ
 • ผู้เขียนบทภาพยนตร์หรือเขียนบทละคร / ผู้ผลิตภาพยนตร์ / ผู้กำกับภาพยนตร์
 • นักประชาสัมพันธ์ / นักโฆษณาหรือครีเอฟโฆษณา / นักการตลาด
 • นักวิจัย / นักวิเคราะห์และวางแผน
 • กราฟฟิกดีไซน์ / เจ้าหน้าที่ตัดต่อหรือช่างตัดต่อ และอื่น ๆ

และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ลองมาเตรียมความพร้อมไปพร้อม ๆ กันได้จากที่นี่เลย เตรียมสอบ TCAS65 หรืออยากหาโจทย์เก่า ๆ ทำเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก็เข้ามาที่นี่ได้เลยน้าา คลังข้อสอบ แล้วมาฝึกทำข้อสอบไปพร้อม ๆ กันนะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจ

kat pari

pari

Related post