fbpx

เคลียร์ทุกคำถาม! ก่อนยื่นพอร์ต TCAS65

 เคลียร์ทุกคำถาม! ก่อนยื่นพอร์ต TCAS65

1. จะยื่นพอร์ตต้องสมัครที่ไหน? เปิดรับสมัครตอนไหน?

 • สมัครได้ทางเว็ปไซต์ของสถาบันที่เราสนใจจะยื่นพอร์ตโดยตรง แต่ละ
  • รอบพอร์ตจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน ก.ย. – ม.ค. โดยแต่ละ ม.มีขั้นตอนให้ลงทะเบียนยื่นสมัครแตกต่างกัน

2. ยื่นพอร์ตได้กี่ที่ ? ติดได้กี่ที่?

 • สามารถสมัครได้มากกว่า 1 แห่ง (*ถ้าเรามีคุณสมบัติและผลงานตามที่เขากำหนด) มีโอกาสยื่นติดได้มากกว่า 1 แห่ง
  • แต่สุดท้ายจะเลือกยืนยันสิทธิ์เลือกได้เพียงแห่งเดียว

3. ในหนึ่งมหาวิทยาลัย สมัครได้กี่คณะ? กี่โครงการ

 • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ เขาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน (แต่ละสถาบันกำหนดไว้แตกต่างกัน) ยกตัวอย่างเช่น
  • มก. บางเขน : สมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต
  • มบ. :  ไม่ได้กำหนด
  • ม.อ. โครงการเด็กดีมีที่เรียน : สมัครได้ 1 คณะ/สาขา

4. รอบพอร์ตใช้เกรดไหม?

 • มีทั้งคณะ/โครงการที่กำหนดใช้และไม่ไช้ ถ้าเขากำหนดใช้ ส่วนใหญ่จะใช้ GPAX หรือ GPA 5 ภาคเรียน อาจใช้เป็นขั้นต่ำในการสมัครหรือคิดเป็นน้ำหนัก % ในการคัดเลือก
  • รอบพอร์ตมักเปิดรับสมัครช่วงเดือน ต.ค. ถึง ม.ค. ซึ่งเกรดเทอมสุดท้ายยังออกไม่ทัน

5. พอร์ตต้องส่ง 10 หน้า A4 เท่านั้นไหม? ต้องใส่อะไรบ้าง?

 • ม.ส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้ยื่น 10 หน้า A4 แต่ละคณะ/โครงการกำหนดให้ยื่นพอร์ตในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ
  • รูปแบบที่1 กำหนดให้ยื่น 10 หน้า A4 แต่ไม่ระบุว่าต้องใส่อะไรบ้าง : เราก็ใส่ 10 หน้าที่ดีที่สุดที่คิดว่ายื่นไปแล้วจะติด ตามใจชอบของเราได้เลย
  • รูปแบบที่ 2 กำหนดให้ยื่น 10 หน้า A4 และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรบ้าง : เราก็ยื่นเอกสารตามที่เขากำหนดให้ครบทุกหน้า

6. ควรปริ้นท์พอร์ต 10 หน้า เตรียมไว้เลยไหม?

 • แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบปริ้นท์พอร์ต รอข้อมูลประกาศรับสมัครที่ชัดเจนจากสถาบันก่อน แล้วดูว่าเขากำหนดให้ยื่นแบบไหน
  • เพราะมีบาง ม.ที่อาจให้ใช้รูปแบบพอร์ตที่เขากำหนดขึ้นเอง

7. ขั้นตอนที่ต้องส่งเอกสาร (เกียรติบัตร) ต้องส่งเอกสารฉบับจริงเลยไหม?

 • ส่วนใหญ่มักกำหนดให้ส่ง / Upload เอกสารในรูปแบบฉบับสำเนา (สี)
  • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ เขาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน

8. จะยื่นพอร์ต , เอกสาร / ผลงาน (เกียรติบัตร) ได้ช่องทางไหนบ้าง?

 • แต่ละสถาบันกำหนดให้ส่งพอร์ตในวิธีที่แตกต่างกันออกไป
  • Upload file เอกสาร (สถาบันส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี้)
  • ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กำหนด
  • ส่งด้วยตนเอง (หรือนำไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ์)
  • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ เขาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน

9. เด็กซิ่วมีสิทธิ์สมัครในรอบพอร์ตบ้างไหม?

 • มีสิทธิ์สมัคร แต่อาจมีโครงการที่เปิดรับจำนวนไม่มาก (ต้อง Check คุณสมบัติ เช่น สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6)
  • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ เขาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน

10. ผลงานที่จะใช้ยื่นในรอบพอร์ต จะใช้ผลงานของ ม.ต้น ได้ไหม?

 • แนะนำว่าควรเป็นผลงานในระดับชั้น ม.ปลาย  และอายุของผลงานที่ยื่นควรจะอยู่ในช่วง 1 – 3 ปี

11. ค่าสมัครยื่นพอร์ต TCAS ปีนี้ ต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่?

 • ภาพรวมจากระเบียบการรับสมัครประกาศกำหนดไว้ราวๆประมาณ 200 – 500 บาท ตามสถาบันนั้นๆกำหนด

12. ถ้ายื่นพอร์ตติดหลายที่ แล้วแต่ละ ม. กำหนดให้สอบสัมภาษณ์วันเวลาเดียวกัน จะทำยังไง?

 • ต้องเลือกไปสอบสัมภาษณ์ 1 แห่ง แนะนำให้ตรวจสอบกำหนดการให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร

13. ถ้ามีผลงานน้อย จะมีโอกาสติดรอบพอร์ตไหม?

 • มีโอกาสติด ถ้าผลงานที่ส่งไปตามที่โครงการ / คณะ / สถาบันนั้นๆกำหนด
  • รอบพอร์ตไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพของผลงาน มีชิ้นเดียวก็ยื่นติดได้

14. ติดรอบพอร์ตแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?

 • ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ mytcas.com เลือกกดยืนยันสิทธิ์ได้ 1 คณะ/สาขาวิชา เท่านั้น
  • อาจมีบาง ม. ที่กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเว็บไซต์ของสถาบันก่อนการยืนยันสิทธิ์ทาง mytcas.com แนะนำตรวจสอบขั้นตอนการคัดเลือกจากระเบียบการรับสมัคร

เรียบเรียง ณ วันที่ 1 กันยายน 64

ผู้เรียบเรียง : P’Joe TCASter

PANOT

PANOT

Related post