fbpx

DEK65 ทำความเข้าใจ! ก่อนลงทะเบียน #TCAS65 mytcas.com

 DEK65 ทำความเข้าใจ! ก่อนลงทะเบียน #TCAS65 mytcas.com
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับ dek65 รวมเรื่องควรรู้ก่อนลงทะเบียน mytcas ในรอบ TCAS65 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับน้อง ๆ ทุกคน ถ้าพร้อมแล้วมาเช็กกันเลย!
TCAS65 ทำไม dek65 ทุกคนต้องลงทะเบียน-mytcas

1. ใครบ้าง? ที่ต้องลงทะเบียน mytcas.com

 • ทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS65 ได้แก่ เด็ก ม.6 ปีนี้ (DEK65) , เด็กซิ่ว (ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)
 • ไม่ว่าจะสมัครคัดเลือกในรอบใดของ TCAS ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนก่อนได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ตัวอย่างคู่มือลงทะเบียน TCAS64 : คลิก (รอติดตาม TCAS65)

2. มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ต้องลงทะเบียนหรือไม่?

 • ถ้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมในระบบ TCAS65 ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน mytcas.com
 • ถ้าไม่มั่นใจว่าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครเข้าร่วมในระบบ TCAS65 หรือไม่ แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับ คณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆโดยตรง
 • เด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียน mytcas.com แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้รหัสประจำตัวผู้สมัครและรหัสผ่านเข้าระบบเดิมได้เลย เมื่อเปิดระบบแนะนำให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

3. ทำไม? ต้องลงทะเบียน mytcas.com

 • เพื่อสมัครสอบ GAT/PAT , 9วิชาสามัญ
 • เพื่อให้ตัวเพื่อนๆเองมีสิทธิ์เข้าใช้งานในขั้นตอนต่างๆของการคัดเลือกในระบบ TCAS ได้ เช่น
  • การยืนยันสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน TCAS รอบ 1 , 2 หรือ 4 (พูดง่ายๆ คือ ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตอนที่สอบติดแล้ว)
  • การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาของการสมัคร TCAS ในรอบ 3 Admission (สรุปสั้นๆลงทะเบียนไว้เพื่อสมัครเลือกคณะ TCAS รอบ 3)
  • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 • ถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์/การสมัครที่ได้กล่าวข้างต้น เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ผลที่สอบติดก็จะถือเป็นโมฆะ

4. ลงทะเบียน mytcas.com ต้องใช้อะไรบ้าง? (อ้างอิง TCAS64)

 • รหัสประจำตัวผู้สมัคร (username) ได้แก่
  • เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย
  • เลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และสป. ศธ. ได้ออกเลข G จากระบบ GCODE ให้ใช้งานแทนเลขประจำตัวประชาชน
  • เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.
 • รหัสผ่านเข้าระบบ (password) จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
  • ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
 • อีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ
  • โดยแต่ละอีเมล์สามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีใช้งานเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้เป็น username ได้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างการลงทะเบียน TCAS64

5. เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน mytcas.com ต้องติดต่อใคร?


ติดตามคู่มือลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 จาก ทปอ.ได้เร็วๆนี้

ขอบคุณข้อมูล : mytcas.com

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 64

PANOT

PANOT

Related post