fbpx

มาดูกัน! TCAS65 รอบ1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 มาดูกัน! TCAS65 รอบ1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพรวมการรับสมัคร

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เปิดรับ : TCAS รอบ 1 รูปแบบพอร์ตฟอลิโอ
  • จำนวนรับ : รอประกาศ
  • คุณสมบัติ : กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] สาขาการบัญชี
  • GPAX 4 เทอม : ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com ของ ทปอ. (เพื่อยืนยันสิทธิ์)
  • สมัครออนไลน์ที่ : คลิก
  • เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป
  • ผลงานที่ต้องการ : รอประกาศ

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : https://esd.kps.ku.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 64

PANOT

PANOT

Related post