fbpx

โครงการยอดนักคิดครั้งที่ 2/2564

 โครงการยอดนักคิดครั้งที่ 2/2564

โครงการยอดนักคิด เพื่อค้นหาสุดยอดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2/2564 โดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเชิงบวก (ChangeEducation) ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 (ระลอกเดือนเมษายน 2564) นี้ จึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) สามารถส่งแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อชิงโล่รางวัลยอดนักคิดประจำปี 2564 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 • แนวคิดด้านการจัดการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 • แนวคิดด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • แนวคิดด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยอดนักคิดครั้งที่ 1/2564

 • เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ส่งผลงานได้ 2 ประเภทคือประเภททีมและประเภทเดี่ยว (แข่งขันแบบแยกประเภท) โดย 1 ทีมหรือ 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 หัวข้อ หัวข้อละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อคนหรือต่อทีม (จ่าย ณ วันที่ทำการสมัคร)

เอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยอดนักคิดครั้งที่ 2/2564 (ส่งเอกสารทางแบบฟอร์มรับสมัคร)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • รูปถ่ายหน้าตรงตามสบาย จำนวน 1 รูป (ไฟล์ .jpg เท่านั้น)

**กรณีประเภททีมให้ส่งเอกสารทั้ง 1 และ 2 เฉพาะของตัวแทนกลุ่มเท่านั้น**

อย่ารอช้า ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กักตุนผลงานในช่วงเก็บตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพียง 500 บาทเท่านั้นทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยวราคาเดียวไม่บวกเพิ่ม!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ได้ที่
Facebook fanpage : Change Education ,
IG : change_education360

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1EAJQCdmgd4LHStmqBvSXEwQP3WaAfmZC/view?usp=sharing

หรือสมัครเลยตอนนี้ที่
https://forms.gle/bsr6ChU25PcocJkH9

รูปแบบของกิจกรรม

 • เป็นกิจกรรมออนไลน์ Workshop และทำกิจกรรม พร้อมส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชิงโล่รางวัลสุดยอดนักคิด ประจำปี 2564

วันที่จัดกิจกรรม

 • อาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • อังคาร 20 กรกฎาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

 • 500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

จัดโดย

 • สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเชิงบวก

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post