fbpx

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

 ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้น ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์) เพื่อให้น้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่างๆ

ซึ่งน้องสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ มาใช้สมัครโครงการรับนักศึกษา (ตามเงื่อนไขของภาควิชาฯ) ได้อีกด้วย !!!

รูปแบบของกิจกรรม

  • บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom

วันที่จัดกิจกรรม

  • ศุกร์ 20 – อาทิตย์ 22 สิงหาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • พุธ 11 สิงหาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

  • 250 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.5 และ ม.6 สายวิทย์ – คณิต (ไม่รับสายอาชีวะ) เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

จัดโดย

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post