fbpx

ทุนวิศวกรรมศาสตร์ ม. California Baptist สูงสุด 155,800 บาทต่อปี ที่ USA ปี 2021

 ทุนวิศวกรรมศาสตร์ ม. California Baptist สูงสุด 155,800 บาทต่อปี ที่ USA ปี 2021

California Baptist University
ก่อตั้งในปี 1950 มีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทางสถาบันมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะจนประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการสนับสนุนนักศึกษาด้วยทุนการศึกษาที่หลากหลาย โดยทุนที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้เป็นทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะมอบทุนสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 155,800 บาท) ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีกับทางสถาบัน

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : California Baptist University

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

– มูลค่าทุนการศึกษา : 500 – 5,000 ดอลลาร์ฯ ต่อปี (ประมาณ 15,580 – 155,800 บาท)

– จำนวนที่มอบให้ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ:

– ไม่ระบุสัญชาติ แต่ต้องสมัครในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์กับสถาบัน

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีสมัครได้ที่นี่

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Engineering Scholarships 2021

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post