fbpx

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564

 การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดโครงการ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” (Sustainable Agriculture for a Better Future) เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และกระตุ้นเยาวชนให้นำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบการด้วยการใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์ถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 แต่ละประเภท มีภารกิจคือ เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Science Drama Competition 2021) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

รูปแบบการแข่งขัน

  • ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

  • มีนาคม – กรกฎาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • พุธ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.

จำนวนรับสมัคร

  • เป็นทีม ทีมละไม่เกิน 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

ของรางวัล

  • เกียรติบัตร ทุนการศึกษา โล่ (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

จัดโดย

  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post