fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admission.mfu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

  • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 64
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 21 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

  • โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

PANOT

PANOT

Related post