fbpx

CHECKLIST 9 ข้อ! ก่อนเลือกคณะ TCAS รอบ3 .. จะติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

 CHECKLIST 9 ข้อ! ก่อนเลือกคณะ TCAS รอบ3 .. จะติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

เพื่อนๆหลายคนคงรู้ว่า ”ถ้าเรายิ่งทำคะแนนได้มาก ยิ่งเพิ่มโอกาสในการสอบติดมากขึ้น” แต่สำหรับการเลือกคณะ+สาขา+สถาบัน ที่สามารถเลือกได้มากถึง 10 อันดับ ใน TCAS รอบ3 ดูแค่ผลคะแนนที่เราทำได้อย่างเดียวคงไม่พอ จะติดหรือไม่ติดอาจมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย .. เลือกแล้วจะติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง? มาดูกันครับ

จะสอบติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

1. คุณสมบัติ

 • ปัจจัยนี้เป็นด่านตรวจแรกที่สำคัญที่สุด ถ้าเพื่อนๆมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ต่อให้ทำคะแนนได้สูงมากแค่ไหนก็ไม่สามารถสมัครได้ ในทางปฏิบัติอาจจะทำการสมัครยื่นเลือกเข้าไปในระบบได้ก็จริง แต่จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ผ่านการคัดเลือกอย่างแน่นอน (เสียเงินค่าเลือกอันดับ + เสียสิทธิ์การเลือกในอันดับนั้นไปฟรีๆ) ตัวอย่างคุณสมบัติที่กำหนด เช่น รับนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 25XX / แผนการเรียน / ผลการตรวจสุขภาพ / ทักษะ ความสามารถตามที่คณะกำหนด / เพศ / ความสูง / น้ำหนัก / ดัชนีมวลกาย เป็นต้น

2. คะแนนสอบ

 • ต้องมีผลคะแนนสอบตามรายวิชาตามที่คณะ/สาขานั้นๆกำหนด (*ถ้าคณะนั้นๆกำหนดว่าต้องมีผลคะแนนครบทุกวิชา) ในทางปฏิบัติอาจจะทำการสมัครยื่นเลือกเข้าไปในระบบได้ แต่จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ผ่านการคัดเลือกอย่างแน่นอน เช่นเดียวกันกับปัจจัยคุณสมบัติ ตัวอย่างผลคะแนนที่มักกำหนดให้ใช้ใน TCAS รอบ3 ได้แก่ ผลคะแนน GAT , PAT , วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะอื่นๆ ตามที่กำหนด เป็นต้น
 • แต่อาจมีบางคณะ+ม. ที่ไม่ได้ระบุว่าต้องมีคะแนนครบทุกรายวิชาก็สามารถยื่นได้ (แนะนำให้ศึกษาจากประกาศรับสมัครหรือถ้าเพื่อความถูกต้อง แนะนำให้ติดต่อสอบถามทางคณะนั้นๆโดยตรง)

3. จำนวนรับ

 • ปัจจัยนี้เปลี่ยนแปลงทุกปี และอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาเปิดคัดเลือก ขึ้นอยู่กับแผนการรับนักศึกษาของคณะหรือสถาบันนั้นๆ , การคัดเลือกในระบบ TCAS ถ้ามีที่นั่งว่างเหลือจากรอบ 2 รอบแรก อาจมีการปรับจำนวนรับเพิ่มในรอบ3 ตามดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย แน่นอนว่าถ้าปรับจำนวนรับเพิ่ม ยิ่งเป็นผลดีกับเพื่อนๆที่เลือกคณะ/สาขานั้นๆ ในทางตรงข้ามถ้าปรับลดจำนวนรับลง ก็อาจทำให้มีโอกาสติดน้อยลงเช่นกัน

4. เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

 • ถ้ามีการปรับเกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นจากปีก่อน เช่น ปีก่อนให้ยื่น PAT7.1 มีค่าน้ำหนัก 100% แต่ปีนี้ปรับให้ยื่น PAT7.1 โดยมีค่าน้ำหนัก 50% และ PAT1 มีค่าน้ำหนัก 50% โอกาสติดของเพื่อนๆแต่ละคนก็อาจมีเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงแตกต่างกันออกไป ตามความสามารถหรือความถนัดในรายวิชาสอบนั้นๆ สรุปว่าถ้าเราถนัดหรือสามารถทำคะแนนได้ดีในรายวิชาที่ใช้คัดเลือกมากแค่ไหน เราก็จะยิ่งมีโอกาสติดเพิ่มขึ้นตามลำดับ ยิ่งถ้าวิชานั้นกำหนดค่าน้ำหนัก % สูง ในการคัดเลือกยิ่งเป็นผลดีกับคนที่เก่งวิชานั้นโดยตรง

5. การจัดอันดับ

 • TCAS รอบ3 สามารถเลือกคณะ+สาขา+สถาบัน ได้สูงสุด 10 อันดับ โดยเลือกผ่านทาง https://student.mytcas.com (2 – 10 พ.ค.65) ระบบของ ทปอ. จะนำตัวเลือกของทุกคน ที่เลือกคณะ + สาขา + สถาบัน เดียวกันมาประมวลผล โดยระบบจะเรียงลำดับจากคนที่ได้คะแนนมากสุดไปจนถึงน้อยที่สุด โดยเริ่มพิจารณาไปทีละอันดับ เริ่มต้นจากการพิจารณาในอันดับที่ 1 ถ้าพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผ่านการคัดเลือก ระบบก็จะหยุดการพิจารณา (สอบติดในอันดับ 1 แล้วนั่นเอง) ตัวเลือกในอันดับ 2 เป็นต้นไปที่ได้เลือกไว้ ก็จะไม่นำมาพิจารณาอีก แต่ถ้าตัวเลือกในอันดับที่ 1 พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกก็จะนำตัวเลือกในอันดับ 2 หรือในอันดับถัดไปมาพิจารณาต่อไปทีละอันดับ จนครบทุกอันดับ 
 • พี่ๆเว็ปไซต์ทีแคสเตอร์แนะนำว่าคณะที่เพื่อนๆจะเลือก ตัวเราเองจะต้องมีความชอบ/อยากเรียน (ใกล้เคียงสิ่งที่อยากเรียน) ควรเลือกจัดไว้ในอันดับต้นๆ ไล่ลำดับความชอบลงมาทีละอันดับ และการเลือกคณะ/สาขานั้นๆควรเลือกอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง จากผลคะแนนสอบที่เราทำได้ / ตัวอย่างเลือกแบบนี้ใครติด : คลิก

6. สถิติคะแนนสอบต่างๆ

 • สถิติในด้านต่างๆ เช่น คะแนนเฉลี่ย , ช่วงคะแนน , S.D. , คะแนนต่ำสุดและสูงสุดในรายวิชานั้นๆ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พอจะบอกได้ว่า ศักยภาพคะแนนของเราอยู่ในจุดไหนของภาพรวมทั้งหมด แนะนำว่าให้ดูในช่วง 3 ปี ล่าสุด ก็เพียงพอแล้วครับ
 • สถิติคะแนน GAT/PAT : คลิก
 • สถิติคะแนน วิชาเฉพาะแพทย์ : คลิก
 • สถิติคะแนน วิชาสามัญ : คลิก

7. สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดที่สอบติด

 • แนะนำให้พิจารณาที่ค่า ”คะแนนต่ำสุดที่สอบติด” เป็นหลัก ดูย้อนหลังไปอย่างน้อยสัก 3 ปี
 • เช็กข้อมูลคะแนนสูงสุด – ต่ำสุด TCAS รอบ3 Admission : คลิก (ปีล่าสุด)
 • ”คะแนนต่ำสุดที่สอบติด” เป็นค่าที่บอกได้อย่างคร่าวๆว่า เราใกล้เคียงกับการสอบติดปีก่อนๆมากแค่ไหน ถึงแม้คะแนนของเราจะมากกว่าปีก่อน แต่ไม่ได้การันตีว่าปีนี้จะติดชัวร์ เพราะถ้าปีนี้เปลี่ยนแนวหรือเกณฑ์การคัดเลือกไปมาก ข้อมูลส่วนนี้อาจช่วยเราได้ไม่มากนัก
 • เพื่อนๆสามารถใช้งานระบบประเมินโอกาสสอบติด กสพท. TCAS รอบ3 รูปแบบ Admission ได้แล้วในแอป TCASter

8. เทรนด์การเลือกคณะ

 • ผ่านไปแต่ละปี ความนิยมหรือกระแสในการเลือกคณะของแต่ละรุ่นก็เปลี่ยนไป แน่นอนว่าคณะที่มีความนิยมมาก อัตราการแข่งขันก็จะสูง คะแนนต่ำสุดที่สอบติดในบาง ม. ก็อาจเป็นคะแนนสูงสุดที่สอบติด ของบาง ม. ก็เป็นได้ แต่สุดท้ายทุกคนคงมีเป้าหมายคล้ายๆกัน คือ เราควรเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบและถนัด จบมามีงานทำ มีงานรองรับ และมีโอกาสเติบโตได้ในสายอาชีพที่เรียนจบ มีเงินเดือนที่พอจะเลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงดูครอบครัวเราได้ในอนาคต

9. ประสบการณ์ในการเลือก

 • ไม่ว่าจะเป็น DEK65 หรือเด็กซิ่วหลายคนที่ยังกังวลหรือสับสน .. รู้คะแนนตัวเองแล้ว แต่ยังเอาไปคำนวณไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ไม่รู้ว่าจะเรียงอันดับอย่างไร หรืออันดับที่ตัวเองเรียงไว้แล้วไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือร่วง..
 • ไม่มั่นใจว่าปีนี้คะแนนจะเฟ้อหรือจะฝืด ทำให้ตัดสินใจไม่ถูก.. ถ้าหากกำลังเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะก็ ต้องให้ “จับมือจัดอันดับ” เข้าช่วย !!! : คลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 65

JOE TCASter

PANOT

PANOT

Related post