fbpx

ประกาศผลสอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2564 (สถิติคะแนนเฉลี่ย 4 ปีล่าสุด ครบทุกวิชา)

 ประกาศผลสอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2564 (สถิติคะแนนเฉลี่ย 4 ปีล่าสุด ครบทุกวิชา)
 • เช็กผลคะแนน GAT PAT ปีการศึกษา 2564 ได้ที่นี่ : คลิก
 • เพื่อนๆที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT สามารถยื่นคำร้องทางอีเมล์ [email protected] การตรวจสอบผลคะแนน สทศ. จะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งกลับผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านทางอีเมล์ของเพื่อนๆ
 • เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
  • ใบคำร้องทั่วไป : คลิก
  • บัตรประชาชน
  • ใบรายงานผลคะแนนสอบ

 • .. รู้คะแนนตัวเองแล้ว แต่ยังเอาไปคำนวณไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน TCAS รอบ3 Admission1&2
 • ไม่รู้ว่าจะเรียงอันดับอย่างไร หรืออันดับที่ตัวเองเรียงไว้แล้วไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือร่วง..
 • ไม่มั่นใจว่าปีนี้คะแนนจะเฟ้อหรือจะฝืด ทำให้ตัดสินใจไม่ถูก..
 • อยากได้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถแนะนำการเลือกอันดับได้เป็นอย่างดี
 • ถ้าหากกำลังเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะก็ ต้องให้ “จับมือจัดอันดับ” เข้าช่วย !!! : คลิก

ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2564 

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2564 (จำแนกตามรายวิชา)


ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2563

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2563 (จำแนกตามรายวิชา)


ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2562 

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2562 (จำแนกตามรายวิชา)


ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2561

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2561 (จำแนกตามรายวิชา)


อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : สทศ.

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 64

PANOT

PANOT

Related post