fbpx

“The Little Stand Out” พัฒนาทักษะให้ลูกคุณเก่งกว่าใคร ด้วยการปูพื้นฐานที่สำคัญ

 “The Little Stand Out” พัฒนาทักษะให้ลูกคุณเก่งกว่าใคร ด้วยการปูพื้นฐานที่สำคัญ

The Little Stand Out พัฒนาทักษะให้ลูกคุณเก่งกว่าใคร ด้วยการปูพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเขา

เด็กๆ จะได้อะไรจากหลักสูตรนี้บ้าง?

– ได้เรียนรู้วิธีคิดเชิงเหตุผล เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาจินตนาการ และการใช้ความคิดริเริ่ม
– ได้เรียนรู้การพูดอย่างมั่นใจ เทคนิคการเลือกใช้คำพูด และการเลือกใช้น้ำเสียง
– ได้เทคนิคการฟัง การจับประเด็นสำคัญ และการสรุปความ
– ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม (ความกล้าตัดสินใจ ความอดทน การยอมรับความคิดของคนอื่น)
– ได้เรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ วิธีคิด ทัศนคติ เข้าใจภาวะอารมณ์ของตัวเองและคนอื่น
– ได้เรียนรู้มารยาทการเข้าสังคม และมารยาทบนโต๊ะอาหาร

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 9 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 26-30 เมษายน 2564 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่เกิน 15 ท่าน คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ประถมศึกษาปีที่ 4-6 / ม.1 – ม.3

ค่าใช้จ่าย

  • 16,000 บาท ไม่รวม vat (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

  • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์นโรเบิร์ตเพาเวอร์ส

จัดโดย

  • John Robert Powers Thailand

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

  • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post