fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มทษ.

 • เปิดรับสมัคร : 2 – 23 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 6 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มทษ.

โครงการที่ 1

 • โครงการโควตาภูมิภาค
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 3

 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 4

 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 5

 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 6

 • โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : http://entrance.tsu.ac.th/

อ้างอิงข้อมูล : http://entrance.tsu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 64

PANOT

PANOT

Related post