fbpx

เรานิสัยแบบนี้ เหมาะกับอาชีพไหน? ตามทฤษฎี Holland’s theory

 เรานิสัยแบบนี้ เหมาะกับอาชีพไหน? ตามทฤษฎี  Holland’s theory

พ่อแม่เริ่มถามแล้วว่าเราอยากเป็นอะไร แต่นิสัยอย่างเราควรจะโตไปเป็นอะไรกันนะ? ในแต่ละอาชีพ จะมีเอกลักษณ์และลักษณะนิสัยบางอย่างที่คล้ายๆ กัน ลองมาดูกันดีกว่า ว่านิสัยแต่ละรูปแบบมีอะไรบ้าง แล้วเหมาะกับกลุ่มอาชีพไหนบ้างลักษณะนิสัยทั่วไปตามทฤษฎีของ ดร.จอห์น แอล ฮอลแลนด์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แบ่งออกเป็น 6 แบบด้วยกัน

  1. Realistic (กลุ่มเหตุผลและความจริง)
  2. Investigative (กลุ่มสืบสวนและสำรวจ)
  3. Artistic (กลุ่มศิลปิน)
  4. Social (กลุ่มสังคม)
  5. Enterprising (กลุ่มผู้นำ)
  6. Conventional (กลุ่มการวางแผน)

Realistic (กลุ่มเหตุผลและความจริง)

ชอบกิจกรรมที่ใช้แรง, ทำงานกลางแจ้ง ไม่ค่อยถนัดอะไรที่เกี่ยวกับภาษาและเข้าหาคนอื่น ไม่ชอบเป็นจุดเด่นหรือที่สนใจ มีความเป็นผู้ใหญ่ อดทน มุ่งมั่น กล้าแสดงความคิดเห็น 

อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้  วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค นักบิน นักป่าไม้ ประมง สัตวแพทย์ ครูฝึกกีฬา สถาปนิก ช่างฝีมือ นักกายภาพบำบัด และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

Investigative (กลุ่มสืบสวนและสำรวจ)

ชอบคิด วิเคราะห์ สังเกตุ เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ชอบคิดมากกว่าลงมือทำเอง ไม่ชอบการเลียนแบบ,ทำซ้ำใคร มีความคิดเห็นตรงไปตรงมา ไม่ชอบการเข้าสังคม บุคคลิกภายนอกดูนิ่งๆ สุขุม

อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้  แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค นักคณิตศาสตร์ นักเคมี นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ นักดาศาสตร์ นักสถิติ นักคอมพิวเตอร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ จิตแพทย์ และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

Artistic (กลุ่มศิลปิน)

ชอบทำกิจกรรม รักอิสระ สันโดษ เป็นตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไม่ชอบเลียนแบบ คิดนู่นคิดนี่ในหัวตลอดเวลา ส่วนใหญ่ชอบที่จะเก็บตัว อ่อนไหวและชอบคิดประดิษฐ์อะไรใหม่ๆ

อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้  สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร ประติมากร นักเขียนการ์ตูน นักออกแบบแฟชั่น นักถ่ายภาพ นางแบบ ครูสอนศิลปะ นักแต่งเพลง ครูสอนเต้นรำ ครูสอนดนตรี ศิลปิน นักประพันธ์ นักเขียน นักแสดง นักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ นักหนังสือพิมพ์ ผู้กำกับการแสดง ผู้สื่อข่าว นักโฆษณา

Social (กลุ่มสังคม)

ร่าเริง ชอบเจอผู้คน, ติดต่อ พูดคุย ชอบสนทนา ให้ความรู้และให้คำปรึกษาผู้อื่น ชอบเป็นจุดเด่น ที่สนใจ แก้ปัญหาด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลและชอบท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆ

อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้  นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักแนะแนว นักรัฐศาสตร์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการโรงแรม ดีเจ พิธีกร นักจิตวิทยา ช่างเสริมสวย และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

Enterprising (กลุ่มผู้นำ บริหาร)

มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าโต้แย้ง ชอบอิสระ และเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม มีทักษะการเจรจา สนุกสนาน และไม่ชอบให้ใครมาบังคับ

อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้  นักธุรกิจ นายธนาคาร ผู้ขายประกัน นักการเมือง ข้าราชการ พิธีกร  ผู้พิพากษา ทนายความ นักรัฐศาสตร์ มัคคุเทศก์ นักเศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการฟาร์ม และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

Conventional (กลุ่มการวางแผน)

ชอบทำกิจกรรม ทำตามและเคารพระเบียบแบบแผน วัตถุนิยม เจ้าระเบียบ ซื่อตรง ชอบเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ เคร่งครัด เข้มงวดและละเอียด

อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้  เลขานุการ เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักบัญชี ผู้ตรวจบัญชี พนักงานสินเชื่อ นักเศรษฐศาสตร์ และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะอาชีพอะไร หากเราเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละคนได้ เราจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกันในสังคมได้แม้เราจะแตกต่างกัน : D


ที่มา:

CAREER (mycareer-th.com)

kat pari

pari

Related post