fbpx

เช็กคะแนนต่ำสุด-สูงสุด TCAS รอบ2 โควตา (มช. / มข. / ม.อ. / มน.)

 เช็กคะแนนต่ำสุด-สูงสุด TCAS รอบ2 โควตา (มช. / มข. / ม.อ. / มน.)

สวัสดีครับ … อย่างที่เพื่อนๆทราบว่า ทีแคสรอบ 2 แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกในรูปแบบโควตา ซึ่งเพื่อนๆที่จะสมัครรอบนี้ของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้จะต้องมีคุณสมบัติตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น และเกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกก็จะถูกกำหนดแตกต่างกันไป เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับในโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะใช้เพียงคะแนน 7 วิชาสามัญในการคัดเลือกเท่านั้น , มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเปิดรับในโครงการ 18 จังหวัดภาคเหนือ ซึ้งจะใช้คะแนน GAT , PAT , GPA เป็นต้น

จากที่พี่ๆทีมงานเว็ปไซต์ทีแคสเตอร์สำรวจ มีเพียง 4 สถาบันที่ประกาศ ”คะแนนต่ำสุด-สูงสุด” ให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลไว้ใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกคณะในทีแคสรอบ2 เท่านั้น .. รายเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เลยจ้า


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • TCAS รอบ2 โควตา พื้นที่ภาคเหนือ
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2563 (TCAS63) : คลิก
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2562 (TCAS62) : คลิก
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561 (TCAS61) : คลิก
  • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • TCAS รอบ2 โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โควตา มข.)
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ย้อนหลัง 8 ปี : คลิก
  • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • TCAS รอบ2 โควตา โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2563 (TCAS63) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2562 (TCAS62) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561 (TCAS61) : คลิก
 • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • TCAS รอบ2 โควตาภาคเหนือ
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2563 (TCAS63) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2562 (TCAS62) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561 (TCAS61) : คลิก
 • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : เว็ปไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 64

PANOT

PANOT

Related post