fbpx

ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยฯ

 ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยฯ

ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ครั้งที่ 1 (REC Youth Science Camp 1)

วันที่จัดโครงการ 23-25 เมษายน 2564
วันที่รับสมัครและชำระเงินวันสุดท้าย 5 เมษายน 2564
จำนวนที่รับ 30 คน
ระดับการศึกษา ม.ปลาย (ม.4-ม.6)
ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท / คน (รวมค่าที่พัก 2 คืน ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเอกสาร และเสื้อค่าย)
สถานที่จัดค่าย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเขตพัทลุง
ลงทะเบียนเข้าร่วม https://forms.gle/KdXTUrJ4gyt3QUbh9
มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่? มี
จัดโดย ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร 08 7292 5817

ตามที่ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ในการวิจัยและใช้ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรม ดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแยกกลุ่มฐานความรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะและบูรณาการจากสาขาวิชา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมี จุลชีววิทยา และวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ ตลอดจน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้กิจกรรมและการทดลองปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดทำโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ครั้งที่ 1 (REC Youth Science Camp 1) ขึ้น

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 5 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 23-25 เมษายน 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 3,000 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

  • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จัดโดย

  • ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

  • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post