fbpx

TCAS64 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)

 TCAS64 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • TCAS64 รอบ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน : 8 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564
  • TCAS64 รอบ 2 โควตา : 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 24 เมษายน 2564
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย : 7 – 15 พฤษภาคม 64
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย : 7 – 15 พฤษภาคม 64

คณะที่เปิดรับสมัคร TCAS64 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เช็กข้อมูลได้ที่นี่ !

  • TCAS64 รอบ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน : คลิก
  • TCAS64 รอบ 2 โควตา : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://stin.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 64

PANOT

PANOT

Related post