fbpx

TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 • เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • รูปแบบ Admission1 RCA รับจำนวน 3 คน
  • รูปแบบ Admission2 RCA รับจำนวน 2 คน
 • คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
  • รูปแบบ Admission1 RCA รับจำนวน 5 คน
  • รูปแบบ Admission2 RCA รับจำนวน 5 คน
 • คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • รูปแบบ Admission1 RCA รับจำนวน 20 คน
  • รูปแบบ Admission2 RCA รับจำนวน 0 คน
 • คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
  • รูปแบบ Admission1 RCA รับจำนวน 4 คน
  • รูปแบบ Admission2 RCA รับจำนวน 4 คน

เช็กข้อมูลได้ที่นี่ !

 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 RCA : คลิก
 • เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 RCA : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : http://www.pccms.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 64

PANOT

PANOT

Related post