fbpx

TCAS64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)

 TCAS64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มสด.

 • เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 63 – 22 มกราคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 กุมภาพันธ์ 64
 • สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio : 13 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 64
 • ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 กุมภาพันธ์ 64
 • ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 64
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ : 15 – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร (เพิ่มเติม) : คลิก
 • เว็ปไซต์รับสมัคร : คลิก
 • เว็ปไซต์ยืนยันสิทธิ์ – สละสิทธิ์ : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มสด.

 • เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 63 – 23 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 5 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พฤษภาคม 64
 • ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 15 – 21 พฤษภาคม 64
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ : 28 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร (เพิ่มเติม) : คลิก
 • เว็ปไซต์รับสมัคร : คลิก
 • เว็ปไซต์ยืนยันสิทธิ์ – สละสิทธิ์ : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มสด.

 • ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) : ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทาง : คลิก
 • เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 2564
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ แสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 4 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64
 • ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 10 – 16 มิถุนายน 64
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ : 28 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission1 มดส. : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission2 มดส. : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : http://entrance.dusit.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 64

PANOT

PANOT

Related post