fbpx

ค่าย SUPER COVID ONLINE CAMP

 ค่าย SUPER COVID ONLINE CAMP

ค่าย SUPER COVID EP 2

จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง กับพี่ๆมืออาชีพในสาขาต่างๆ โดยน้องๆ จะได้เรียนกับพี่ๆ ในสายอาชีพนั้น เช่น WORKSHOP สถาปัตยกรรมศาสตร์ น้องๆ จะได้เรียนกับสถาปนิกตัวจริง พร้อมทั้งได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีสอบเข้า ทางโครงการได้จัดตารางการเรียน และแบ่งวันเวลาดังต่อไปนี้

อักษรศาสตร์

23-24 มกราคม 2021 เวลา 10:00-12:30 น.

นิเทศศาสตร์

30-31 มกราคม 2021 เวลา 10.00-12:30น.

วิทย์-คอม (Computer science)

30-31 มกราคม 2021 เวลา 10:00-12:30

สัตวแพทย์

30-31 มกราคม 2021 เวลา 13:00-15:30

ทันตแพทย์

30-31 มกราคม 2021 เวลา 13:00-15:30

บริหาร การบัญชี การตลาด

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:00-12:30

เภสัชกรรมศาตร์

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13:00-15:30

ออกแบบแฟชั่น

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13:00-15:30

สถาปัตยกรรมศาสตร์

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:00-12:30

วิศวกรรมศาสตร์

13-14 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00-12:30

แพทยศาสตร์

13-14 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00-12:30

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 23 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live) (ค่ายแต่ละสาขาจัด 2 วัน สามารถดูตารางได้คะ)

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่เกิน 15 คนต่อคลาส

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 1,290 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

รูปแบบของกิจกรรม

  • ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผ่านโปรแกรมออนไลน์

จัดโดย

  • Rhythm of arts ( CREATIVE LEARNING CENTRE)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post