fbpx

SPHERE ค่ายอาสาเชื่อมใจ ส่งสุขสู่น้องผ่านสมุดทำมือ

 SPHERE ค่ายอาสาเชื่อมใจ ส่งสุขสู่น้องผ่านสมุดทำมือ

เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่นาน แต่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับน้องๆที่กำลังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

  • มาใช้เวลาว่างแปลงร่างเป็นจิตอาสากับกิจกรรมทำสมุดเพื่อน้อง โดยใช้กระดาษรีไซเคิลอย่างสร้างสรรค์ งานนี้ได้ทำความดีแบบสองต่อ ทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ช่วยเหลือน้องๆ ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนตามพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ
  • ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้เห็นหน้า ไม่เคยได้รู้จัก ได้มีอนาคตที่ดีขึ้นกัน
  • พร้อมทั้งรับใบประกาศนียบัตรเชิดชูความดี สะสมชั่วโมงจิตอาสาเพื่อใช้ต่อยอดรอบ TCAS Portfolio

ราคาพิเศษ 550 บาท/ท่าน

*ราคานี้รวมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 13 มีนาคม 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 20 มีนาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

  • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.1 – ม.6 / ปวช.

ค่าใช้จ่าย

  • 550 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • อาคารเอนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ถนนแจ้งวัฒนะ)

จัดโดย

  • SPHERE (สะ-เฟียร์) : Area of Learning

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post