fbpx

MSE VIRTUAL CAMP#14 วิศวกรรม ม.ศิลปากร

 MSE VIRTUAL CAMP#14 วิศวกรรม ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64 สำหรับน้องที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 และเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2563
 2. นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ในปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการสมัคร

 1. วันที่ 12 – 26 มกราคม 2564 รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. วันที่ 27 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 5. วันที่ 27 – 31 มกราคม 2564 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ โดยนายภัทร์ สุขแสน” เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00 – 15.00 น. เผยแพร่วีดีโอในระบบ Virtual Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาวีดีโอ

เวลา 15.00 – 15.45 น. เปิดระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูล

เวลา 16.00 – 17.00 น. ทำแบบทดสอบในระบบ Virtual Camp จากการศึกษาวีดีโอ เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 26 มกราคม 2564

วันที่จัดกิจกรรม

 • 7 กุมภาพันธ์ 2564 (เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงวันที่กำหนด)

จำนวนรับสมัคร

 • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต gpax 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ดูวีดีโอ, ทำแบบทดสอบ

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post