fbpx

กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการคิดอย่างเป็นระบบ MICRO:BIT Programming Workshop

 กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการคิดอย่างเป็นระบบ MICRO:BIT Programming Workshop

กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้คำสั่งเชิงตรรกะซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 8-15 ปี ที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหากิจกรรมดังนี้

เนื้อหากิจกรรม

 • ทำความรู้จักบอร์ด micro:bit
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรม MakeCode for micro:bit
 • แสดงไอคอนหรือตัวอักษรบนบอร์ด micro:bit
 • ทำให้เสียงดังผ่านลำโพงด้วยบอร์ด micro:bit
 • เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปร
 • เล่นเป่ายิ้งฉุบด้วยบอร์ด micro:bit
 • ทำให้ไฟ LED กระพริบด้วยบอร์ด micro:bit
 • มาตรวจสอบความสว่างของไฟกันเถอะ
 • ลองสร้างเสียงดนตรีด้วยบอร์ด micro:bit

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

จัดกิจกรรม 4 รอบ ดังนี้ (เนื่องจากเนื้อหาเหมือนกันทั้ง 4 รอบ ดังนั้นกรุณาเลือกสมัครรอบใดรอบหนึ่ง)

 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม เวลา 15:00-18:00 (รวมเวลาพัก)
 • วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-18.00 (รวมเวลาพัก)
 • วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-18.00 (รวมเวลาพัก)
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-18.00 (รวมเวลาพัก)

(*ขอสวนสิทธ์ในการยกเลิกกิจกรรม หากผู้สมัครเข้าร่วมมีน้อยกว่า 3 ท่านต่อรอบ)

*ค่าเรียน 1,600 บาท รวมค่าบอร์ดไมโครบิทและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ส่งฟรีถึงบ้าน

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • เลือกสมัครรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น

– วันเสาร์ที่ 23 มกราคม เวลา 15:00-18:00

– วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-18.00

– วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-18.00

– วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-18.00

(ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.1 – ม.6 / ประถมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

 • 1,600 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

รูปแบบของกิจกรรม

 • ดู LIVE สด, ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เรียน MICRO:BIT Programming ขั้นพื้นฐาน

จัดโดย

 • JTCA Co., Ltd.

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post