fbpx

สำรวจตัวตน ค้นหาอาชีพ โดย Learn O Life

 สำรวจตัวตน ค้นหาอาชีพ โดย Learn O Life

สิ่งที่จะได้รับประกอบกิจกรรม

  1. เอกสารประกอบการทำกิจกรรม
  2. รายงานผลการประเมินพรสวรรค์และอาชีพรายบุคคล

ภายในกิจกรรมน้องๆ จะพบกับ

การเรียน + กิจกรรมที่ผสมผสานแนวความรู้ทางจิตวิทยา โดยมีหัวข้อตามนี้

1. เรื่องการค้นหากิจกรรมที่สนใจ จากนั้นจะได้ทำ แบบประเมินทางจิตวิทยาเพื่อหากิจกรรมที่น้องๆ สนใจ

📃 สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ: รายงายผลการประเมินกิจกรรมที่สนใจรายบุคคล

2. เรื่องพรสวรรค์ จากนั้นจะได้ทำแบบประเมินทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่

📃 สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ: รายงานผลการประเมินพรสวรรค์รายบุคคล

3. เรื่องกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

📃 สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ: รายงานผลการประเมินอาชีพที่เหมาะสมรายบุคคล พร้อมรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ

4. เรื่องการตัดสินใจ เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าใจวิธีการตัดสินใจ เกณฑ์ในการพิจารณา และสามารถเลือกทางเดินได้ดีที่สุดในแบบของตัวเอง

5. เรื่องการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้น้องๆ สามารถวางแผน และลงมือทำไปสู่เป้าหมายการเรียนได้ตามที่ตั้งใจไว้

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 31 มกราคม 2564

วันที่จัดกิจกรรม

  • 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

  • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.2 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • 3,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร) (ฟรี! ปรึกษาพี่นักจิตตัวต่อตัว 1 ชั่วโมง)

รูปแบบของกิจกรรม

  • ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนทางออนไลน์

จัดโดย

  • Learn O Life

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post