fbpx

ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ “Image of Science วิจิตร วิจัย”

 ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ “Image of Science วิจิตร วิจัย”

อพวช. ขอเชิญชวนนักวิทย์ นักคิด นักวิจัยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของท่าน ผ่านภาพพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความสำคัญของภาพนั้น

ประเภทที่เปิดคือ ผลงานยอดเยี่ยม และผลงานยอดนิยม ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานโปรดเตรียมข้อมูล 4 ส่วนหลัก คือ ภาพ ชื่อภาพ คำบรรยายประกอบภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ

1. ภาพ

 • เป็นภาพที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพเอง
 • เป็นภาพเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาใดก็ได้ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเป็นหลัก อย่างเช่น ภาพในเชิงวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ไฟล์ภาพควรมีความละเอียดระดับ HD ขึ้นไป ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 720 pixels และควรมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 2 MB โดยส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG PNG หรือ TIFF

2. ชื่อภาพ

ตั้งชื่อภาพยาวไม่เกิน 100 ตัวหนังสือ (character)

3. คำบรรยายประกอบภาพ

 • คำบรรยายต้องเป็นภาษาไทย และใช้ภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ที่อาจจะอธิบายถึงสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพ วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระความรู้ หรือแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับภาพ ตลอดจนบทบาท หรือความสำคัญของภาพที่มีต่อการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพ
 • ประเภทยอดเยี่ยม คำบรรยายต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 250 ตัวหนังสือ (character)
 • ประเภทยอดนิยม คำบรรยายต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 150 ตัวหนังสือ (character)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ

 • ประเภทยอดเยี่ยม จำกัดไม่รับ ผลงานที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
 • ประเภทยอดนิยม รับ ผลงานที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือศึกษารายละเอียดกติกาเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ http://contest.nsm.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=701

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 31 มีนาคม 2564

วันที่จัดกิจกรรม

 • 20 เมษายน 2564

จำนวนรับสมัคร

 • การจัดทีมสมัครเข้าร่วม บุคคลเดี่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดอายุและระดับการศึกษาของผู้สมัคร

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

จัดโดย

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post