fbpx

February Online Creative Learning Camp

 February Online Creative Learning Camp

February Online Creative Learning Camp 💛

ค่ายเรียนรู้พื้นฐาน และ ค้นหาตัวตน สำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เพื่อสร้างความเข้าใจในวิชาระดับมหาวิทยาลัย และปูพื้นฐานที่ดีสําหรับการเตรียมตัวเรียนในระดับที่สูงขึ้น

แคมป์ใน section นี้ จะช่วยทําให้น้องๆได้ค้นหาตัวตน ค้นหาความชอบ ความถนัด ผ่านการเรียนปฎิบัติพื้นฐานของวิชาที่ถูกจัดแบ่งตามบุคลิกของบุคคล 👥✨

น้องๆ สามารถนําไปใช้เลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมปลาย ท่ีจะช่วยส่งเสริมกับเส้นทางนั้นๆ และ วางแผนการเรียนสําหรับการสอบเข้าให้ตรงกับความต้องการ และความถนัดตัวเองได้ต่อไป

ค่ายเรียนค้นหาตัวตนออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์ของเรา มีดังต่อไปนี้ 👇🏻

1. THE ARCHITECT 🛠

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นสายออกแบบสถาปัตยกรรม

สอนโดยรุ่นพี่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 กุมภาพันธ์

เวลา 19.00 – 20.30 น.

ราคา 2,900 บาท

2. THE DESIGNER 👗💍

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นสายออกแบบแฟชั่น

สอนโดยรุ่นพี่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 กุมภาพันธ์

เวลา 17.00 – 18.30 น.

ราคา 2,900 บาท

3. THE LANGUAGES LOVER 📝

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นที่มีใจรักด้านภาษา และวรรณกรรม

สอนโดยรุ่นพี่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 8, 10, 12, 15, 17, 19 กุมภาพันธ์

เวลา 18.00 – 19.00 น.

ราคา 1,750 บาท

4. THE COMMUNICATION DESIGNER 💻

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมต้นที่สนใจการออกแบบเพื่อการสื่อสาร

สอนโดยรุ่นพี่ Comm De จุฬาฯ วันที่ 6, 7, 13, 14 กุมภาพันธ์

เวลา 09.00 – 11.00 น.

ราคา 2,900 บาท

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 2 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่จัดกิจกรรม

  • 3-19 กุมภาพันธ์ 2564 (ขึ้นอยู่กับค่ายที่ลงสมัคร) (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่เกิน 15 คน/คลาส

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ต้น

ค่าใช้จ่าย

  • 1,750 – 2,900 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

รูปแบบของกิจกรรม

  • เรียนกับผู้สอนแบบ real time พร้อมกันทุกคนผ่านโปรแกรมออนไลน์

จัดโดย

  • Rhythm of arts ( CREATIVE LEARNING CENTRE)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post