fbpx

“Dralemma” เวิร์กช็อปการแสดง และสร้างวีดีโอสื่อสารปัญหาสังคม

 “Dralemma” เวิร์กช็อปการแสดง และสร้างวีดีโอสื่อสารปัญหาสังคม

โครงการเราจะเปิดกิจกรรมที่เรียกว่า Dralemma มาจากคำว่า Drama+Dilemma หมายความว่าการใช้ศิลปะการแสดงในการแก้ไขปัญหาสังคม

ที่มาที่ไปคือเรามองว่าในปัจจุบัน เยาวชนจำนวนมากเผชิญกับปัญหาสังคมกันเยอะมาก ๆ เช่น การศึกษา ความเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อม การเมือง หลายคนมีทางออกที่คิดไว้ด้วย แต่เขาขาดเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาสื่อสารปัญหานี้ออกมาได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ถูกปิดกั้นทางความคิด ไม่มีคนให้ความรู้ สื่อสารไม่เป็น ไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัย เป็นต้น โครงการของเราเลยจะมอบเครื่องมือที่จะช่วยให้การสื่อสารปัญหาของสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วกรุงเทพและปริมณฑลที่สนใจในปัญหาสังคมเข้ามาเข้าร่วม workshop จำนวน 6 ครั้ง (รวม offline และ online) เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงขั้นพื้นฐาน ทักษะการสื่อสาร ปรับมุมมอง และศึกษาปัญหาที่ตัวเองสนใจ เพื่อสุดท้ายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ผลิตคลิปวิดีโอของตัวเองสื่อสารปัญหาที่ตัวเองสนใจ โดยคลิปจะถูกปล่อยใน social media เป็น final project เพื่อให้คนในสังคมได้รับสารที่เยาวชนต้องการจะสื่อ

ระหว่างกิจกรรมจะมีการเรียน basic acting จาก acting coach การศึกษา storytelling การพัฒนา content รวมถึงทางเราจะหา mentor ที่มีความรู้ตรงด้านกับปัญหาที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสนใจเพื่อมาให้คำปรึกษา ให้ความรู้ เปิดมุมมอง ตัวอย่างเช่น นางสาว A เห็นปัญหาว่าสังคมยังไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศและอยากผลักดันเรื่องนี้ พวกเราก็จะหา mentor ที่ทำงานด้านการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศมาพูดคุยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ content ที่นำเสนอตอนทำคลิปวิดีโอมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เราจะสร้าง community ที่เป็น safezone ในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ถูกตัดสิน เพื่อให้ความรู้สึกนึกคิดถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ให้เยาวชนรู้จักมองให้รอบด้าน เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยพวกเราเชื่อว่าการ put oneself in someone’s shoes จะทำให้การหาทางออกของปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

timeline ย่อ ๆ คือเราจะเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลในเดือนธันวาคมนี้ และใช้เวลาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 10 คนสุดท้ายภายในเดือนมกราคม หลังจากนั้นกระบวนการการ workshop ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือกุมภาพันธ์ ส่วนในเดือนมีนาคมจะมีการถ่ายทำคลิปวีดิโอ และสุดท้ายจะปล่อยคลิปวีดิโอในเดือนเมษายน ซึ่งเวลาอาจะมีการยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับทีมผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการ

สุดท้ายเรามีความคาดหวังว่าคนในสังคมจะได้มองเห็นปัญหาจากมุมของเยาวชนบ้าง เพราะในคลิปวิดีโอเยาวชนไม่ได้เพียงแต่จะนำเสนอปัญหา แต่จะเสนอทางออกด้วย เพื่อให้คนในสังคมมีความหวังในการร่วมต่อสู้กับปัญหาในสังคมไทยไปด้วยกัน เราไม่ได้หวังให้ผู้ที่รับชมคลิปเห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขปัญหา แต่เราหวังให้คนในสังคมลองเปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินกัน นอกจากนี้เราหวังจะได้จับมือกับองค์กรภายนอกเพื่อขยายเครือข่าย ให้เยาวชนจากทั่วประเทศมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมของเรา และเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาโครงการของเราให้ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : instagram @dralemma

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 25 มกราคม 2564

วันที่จัดกิจกรรม

  • workshop จำนวน 6 ครั้ง (รวม offline และ online) ตั้งแต่ 30 มกราคม – 25 มีนาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

  • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.1 – ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

  • Dralemma สนับสนุนโดย เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ (SYSI : Society of Young Social Innovators) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post