fbpx

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ “Zero Waste Innovation Contest”

 ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ “Zero Waste Innovation Contest”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ “Zero Waste Innovation Contest” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ
 2. ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ
  • พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
  • พื้นที่ทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ
  • นักเรียน
  • นิสิต นักศึกษา
  • มีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
 2. ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  • ชุมชน
  • หมู่บ้าน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ที่ : [email protected]
 • เปิดรับผลงาน
  • ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2564
 • ตัดสินรอบคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน2564

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ
  • รางวัลที่ 1 มูลค่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ
  • รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 081-855-1199 โทร. 081 562 9541
 • Facebook : Friendly Design
 • www.ThailandFriendlyDesignThailand.com
 • Twitter: @ThailandFd
 • Instagram :Friendlydesignthailand

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน
  • ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2564

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 •  4 เมษายน2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ
  • นักเรียน
  • นิสิต นักศึกษา
  • มีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
 • ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  • ชุมชน
  • หมู่บ้าน

จัดโดย

 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

innovation contest_1122020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post