fbpx

การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

 การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ ชิ้นงานที่มีแนวคิด กระบวนการ กรรมวิธีการผลิตที่มีประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดผลงานเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ แนวความคิดในด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ แนวความคิดในการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 30 มีนาคม 2564

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

  • 29 พฤษภาคม 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

  • มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

จัดโดย

  • มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post