fbpx

ค่ายสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (TESA 6)

 ค่ายสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (TESA 6)

TESA6 ธีมค่ายในปีนี้คือ Kapitalism

คือ ค่ายที่รวมนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี ทุกคณะที่มีวิชาเรียนเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน และสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ผ่านการทำโปรเจคเล็กๆ ทั้งในและนอกสถานที่ร่วมกับพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

TESA camp เน้นประสบการณ์ลงมือ การต่อยอดองค์ความรู้อย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นเกมเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมworkshop ระดมความคิดสร้างสรรค์ ทัศนศึกษาที่องค์กรชั้นนำของประเทศ และที่ขาดไม่ได้คือการทำโปรเจคเล็กๆร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มองภาพของเศรษฐศาสตร์ ทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 15 ธันวาคม 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 7-10 มกราคม 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่าย

  • 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย

  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post