fbpx

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มจธ.

03-tcas64_KMUTT.png
04-tcas64_KMUTT.png

ประกาศรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มจธ.

1. โครงการ Active Recruitment

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 15 มี.ค.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2)

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 25 มี.ค.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 15 มี.ค.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการ “คุรุทายาท”

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 22 มี.ค.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์”

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 22 มี.ค.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 22 มี.ค.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 25 มี.ค.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โครงการรับนักศึกษาพิการ

 • เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. – 25 มี.ค.64
 • คุณสมบัติ : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

 • เปิดรับสมัคร : 29 มี.ค. – 22 เม.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

 • เปิดรับสมัคร : 29 มี.ค. – 22 เม.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT)

 • เปิดรับสมัคร : 29 มี.ค. – 22 เม.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาดิจิทัลเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

 • เปิดรับสมัคร : 29 มี.ค. – 22 เม.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.kmutt.ac.th/

สมัครทาง : https://admission.kmutt.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64

PANOT

PANOT

Related post