fbpx

TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มช.

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 11 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จำนวนโควตาที่จัดสรร : 9 เมษายน 64
 • สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือหรือยกเลิกโครงการอื่น ปิดระบบเวลา 12.00 น. : 29 – 30 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นรายบุคคล : 7 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • กำหนดการรับสมัคร : คลิก
 • ระบบค้นหาคะแนนที่ใช้สอบ : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มช.

1. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มี 8 ประเภทโครงการ

 • การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 • การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
 • การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
 • การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้
 • การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
 • การรับนักเรียนพิการ

2. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้

 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://www1.reg.cmu.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://www1.reg.cmu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post