fbpx

TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8 โครงการ)

 TCAS64 รอบ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8 โครงการ)

กำหนดการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 มศว

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 20 มกราคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 5 กุมภาพันธ์ 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 กุมภาพันธ์ 64
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64 (www.mytcas.com)
 • สละสิทธิ์ : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64
 • ช่องทางการสมัคร : https://admission.swu.ac.th/

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มศว

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 6 – 61)
 • โครงการผู้พิการ (หน้า 62 – 65)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (หน้า 66 – 69)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางศิลปกรรม (หน้า 70 – 75)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หน้า 76 – 77)
 • โครงการนักกีฬา (หน้า 78 – 81)
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล (หน้า 82 – 90)
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติ (หน้า 91 – 103)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร : https://admission.swu.ac.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post