fbpx

TCAS64 รอบ 1.2 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 TCAS64 รอบ 1.2 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1.2 มธ.

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 กุมภาพันธ์ 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 13 , 14 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 กุมภาพันธ์ 64
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64 (www.mytcas.com)
 • สละสิทธิ์ : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 3 มีนาคม 64
 • ช่องทางการสมัคร : https://www.tuadmissions.in.th/

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1.2 มธ.

1. โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 63
 • รับรวม 1,374 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกฯ (สสวท.)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 63
 • รับรวม 29 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 63
 • รับรวม 35 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 63
 • รับรวม 67 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร : https://www.tuadmissions.in.th/

ขอบคุณข้อมูล : https://www.tuadmissions.in.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 63

PANOT

PANOT

Related post