fbpx

SPU ขอเชิญ นักเรียนมัธยมปลาย เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Energy Innovation Bootcamp ฟรี!

 SPU ขอเชิญ นักเรียนมัธยมปลาย เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Energy Innovation Bootcamp ฟรี!
SPU | Energy Innovation Bootcamp
Energy Innovation Bootcamp 2020
Organized by Sripatum University, New Energy Nexus Thailand and SWAG EV.

‘ค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด’ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม New Energy Nexus Thailand องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทยและนานาชาติ และ SWAG EV ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร: 27 พฤจิกายน 2563 – 10 ธันวาคม 2563
ทีมงานยืนยันผู้สมัคร พร้อมทั้งการจัดกลุ่ม ผ่านทางอีเมล์: 13 ธันวาคม 2020

โดยโครงการนี้ จัดเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาระดมความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อชิงเงินรางวัล ภายใต้ 10 ธีมหลักของงาน นั่นคือ
1. การเก็บพลังงาน (Clean Energy & storage)
2. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)
4. ระบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management)
5. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลุกค้า (Customer Experience)
6. การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility)
7. นวัตกรรมรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model Innovation)
8. การปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล (IOT & Digitization)
9. การเข้าถึงแหล่งพลังงาน (Energy Access)
10. ระบบโครงข่ายเก็บข้อมูล (Block chain)

นอกจากนี้ ภายในค่าย น้องๆ ยังได้พบกับ Expert ในด้านพลังงานอย่างแท้จริง ที่มาจาก UNDP และ GIZ รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จาก Edvisory อีกด้วย

Energy Innovation Bootcamp จัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Day 1) อังคารที่ 15 ธ.ค. 2020 | 08.30 – 17.00
Training & Workshops
Day 2) พุธที่ 16 ธ.ค. 2020 | 09.00 – 16.30
Workshop & Presentation

กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0619616246 หรือ [email protected] (K.ผิง Program Associate, New Energy Nexus Thailand)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร: 27 พฤจิกายน 2563 – 10 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • Energy Innovation Bootcamp จัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  Day 1) อังคารที่ 15 ธ.ค. 2020 | 08.30 – 17.00
  Training & Workshops
  Day 2) พุธที่ 16 ธ.ค. 2020 | 09.00 – 16.30
  Workshop & Presentation

จำนวนรับสมัคร

 • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มัธยมปลสย

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • รูปแบบออฟไลน์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดโดย

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม New Energy Nexus Thailand
act_1606789843

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม New Energy Nexus Thailand

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post