fbpx

ประกวดแนวความคิดและงานออกแบบรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ SDGs Symposium

 ประกวดแนวความคิดและงานออกแบบรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ SDGs Symposium

สภาวิศวกรร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไป  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดและงานออกแบบรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ SDGs Symposium ขับเคลื่อนแนวคิด“Sustainability” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
สมาชิกสภาวิศวกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

หัวข้อการประกวด
ให้เลือก 2 หัวข้อ ดังนี้

 1. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 2. เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Circular economy initiatives towards sustainable industry) สู่การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนร่วมกัน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ทาง E-Mail ของสมาคมผู้ออกโจทย์ (ตามเอกสารแนบ)
 • ประกาศรางวัลในวันที่ 18 มกราคม 2564
 • มอบรางวัลในงาน Symposium ในวันที่ 27 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถาม

 • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โทร. 087-348-8053
 • สมาคมวิศวกรรมเคมีฯ (TIChE) โทร. 02-218-6858
 • สายด่วนสภาวิศวกร 1303

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ทาง E-Mail ของสมาคมผู้ออกโจทย์ (ตามเอกสารแนบ)

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • ประกาศรางวัลในวันที่ 18 มกราคม 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • สมาชิกสภาวิศวกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

จัดโดย

 • สภาวิศวกรร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)

contest_317

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post