fbpx

RESEARCH PROJECT โครงการวิจัย #2 หัวข้อเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมปลายที่ต้องการมีผลงานวิจัย

 RESEARCH PROJECT โครงการวิจัย #2 หัวข้อเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมปลายที่ต้องการมีผลงานวิจัย
โครงการวิจัย #2 หัวข้อเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา

สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมปลายที่ต้องการมีผลงานวิจัย
🐸 มาทำสร้างผลงานวิจัย หัวข้อเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา ใน Research Project 2 : Drug Resistance
📍 เป็นโครงการวิจัย ที่น้องๆจะสามารถสร้างผลงานวิจัย ระดับเบื้องต้นได้ น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีและกระบวนการค้นหาความจริงโดยการทำวิจัยทางวิชาการ และมีโค้ช ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ่
🥊? สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ และปฎิบัติเพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง (งานเดี่ยว)

 • ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26ธ.ค.63 หรือ อาทิตย์่ที่ 9 ม.ค. 2564 (เลือกวันใดวันหนึ่ง)
  • เรียนหลักการวิจัยพร้อมกันทั้ง 6 คน
  • สรุปหัวข้อวิจัย เพื่อให้นักเรียนเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม (ทบทวบงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

 

 • ครั้งที่ 2 (นัดวันเวลาเรียนเดี่ยวกับ อ. ตามวันเวลาที่สะดวก ภายในเดือน ก.พ.)
  • พบอาจารย์เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ออกแบบการวิจัย และเครื่องมือวิจัย
  • นักเรียนวางแผนเพื่อเก็บข้อมูลที่จำทำการศึกษา

 

 • ครั้งที่ 3 (นัดวันเวลาเรียนเดี่ยวกับ อ. ตามวันเวลาที่สะดวก ภายในเดือน มี.ค.)
  • พบอาจารย์เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ศึกษาข้อมูลที่เก็บมา & หาข้อมูลเพิ่มเติม
  • สรุปผล

 

 • ครั้งที่ 4 (นัดวันเวลาเรียนเดี่ยวกับ อ. ตามวันเวลาที่สะดวก ภายในเดือน เม.ย.)
  • พบอาจารย์เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • สรุปผลการวิจัย
  • จัดรูปแบบ /ภาษา/ ติดต่อตีพิมพ์


เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.4-6 ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการวิจัยและ สร้างผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 🥊ดร. กิ๊ก ศุจิมน มังคลรังษี
ผู้ทรงคุณวุฒิ /ที่ปรึกษาโครงการ🥊หัวหน้าแผนกควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาล
ค่าเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

 • เรียนครั้งที่ 1 หลักการวิจัย และออกแบบการวิจัย (เลือกวันใดวันหนึ่ง)เสาร์ 19 ธ.ค. 63 / อาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2564 /เสาร์ที่ 27 ก.พ. 64

  และครั้งที่ 2-4 จะได้รับการโค้ชเดี่ยวตามวันเวลาที่นัดหมาย เพื่อพัฒนาผลงาน ต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์

จำนวนรับสมัคร

 • ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.4 – ม.6

ค่าใช้จ่าย

 • 10,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

จัดโดย

 • TREE LEARNING CO., LTD

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก treelearningx

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post