fbpx

Plot Graph Camp #14 วิดวะลั่นทุ่ง

 Plot Graph Camp #14 วิดวะลั่นทุ่ง

✊🏻💥 ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง Plot graph ครั้งที่ 14 เปิดรับสมัครแล้ว !

🚨 ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ทุกคนไปรู้จักกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ⚙️ แบบรู้ลึก ! รู้จริง ! ม่วนซื่นโฮแซวกันไปเลย !! โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น !

กําหนดการประกาศผล 2 มกราคม 2564

เอกสารในการสมัคร เรียงลําดับตามนี้

 1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. ใบขออนุญาตจากผู้ปกครอง
 3. สําเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง1 ฉบับ
 4. สําเนาใบปพ.7

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
 • หากส่งเอกสารหรือตอบคําถามไม่ครบ จะไม่ได้รับพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน 2 คืน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน เสียค่าใช้จ่ายวันที่2-9 มกราคม 2564 (ติดตามวิธีการชําระเงินผ่านทางเพจ Facebook : Plot Graph Camp. )
 • ประกาศยืนยันผู้มีสิทธิ์มาค่าย (หลังชําระเงิน) 18 มกราคม 2564

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

091-728-4903 พี่ข้าว

095-574-7651 พี่ฟลุ๊ค

096-014-6960 พี่กันต์

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 12 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และ สาย ศิลป์-คํานวณ

ค่าใช้จ่าย

 • 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

จัดโดย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post