fbpx

PIM GCV65 “สร้างนักธุรกิจเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นนักจัดการฟาร์มอัจฉริยะ”

 PIM GCV65 “สร้างนักธุรกิจเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นนักจัดการฟาร์มอัจฉริยะ”

Global Company Visit Program ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การผลิต การบริหารจัดการ รวมถึงการจัดจำหน่าย มาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียน พร้อม Workshop แสนสนุก เสริมสร้างความเข้าใจผ่านการเยี่ยมชม “องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย”

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

09.00 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ บรรยายพิเศษ และเจาะลึกนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM

  • ภาพรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบการจัดการด้านการเกษตร
  • เทรนด์อาชีพของสายงานด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร

09.40 – 11.30 น. กิจกรรม Workshop “Smart farm technology”

11.30 – 11.40 น. สรุปกิจกรรม / รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์/ Q&A /และถ่ายภาพร่วมกัน

11.40 – 13.30 น. เดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

13.30 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน “องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย”

16.00 – 18.00 น. เสร็จสิ้นโครงการ / เดินทางกลับ PIM

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 3 Hall 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชม“องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย”

ห้ามพลาดกิจกรรมดีๆ ฟรีตลอดงาน !!! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อบนหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะทำการโทรไปยืนยันสิทธิ์ (13 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

สแกน QR code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถาม : (พี่ติ๊ก) โทร: 093-359-1563 E-mail: [email protected]

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 11 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 16 ธันวาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 45 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย / ปวช. – ปวส.

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

จัดโดย

  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post