fbpx

Pharmacamp 17th ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 17

 Pharmacamp 17th ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 17

ค่ายอยากเป็นเภสัชฯ จะช่วยให้น้องๆ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในด้านต่างๆ ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้ แนะนำภาควิชาต่างๆ ของคณะผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่จัดโดยพี่ๆ นิสิตเภสัชฯ ตัวจริง ! แถมยังบอกเล่าบรรยากาศการเรียนในคณะเพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ งานนี้มีอะไรอยากรู้ก็ถามพี่ๆ นิสิตเภสัชฯ ได้เลย ! วันที่จัดกิจกรรม : รูปแบบออนไลน์ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 / รูปแบบผสม 20 กุมภาพันธ์ 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 30 ธันวาคม 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 13-20 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 200 คน (รูปแบบออนไลน์ 140 คน และรูปแบบผสม 60 คน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าสมัคร 50 บาท
  • หากผ่านการคัดเลือกจะมีค่ายืนยันสิทธิ์
  • – 500 บาท สำหรับรูปแบบออนไลน์
  • – 600 บาท สำหรับรูปแบบผสม

สถานที่จัดกิจกรรม

 • รูปแบบออนไลน์ : จัดออนไลน์ 100% / รูปแบบผสม : จัดที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผสมกับออนไลน์

จัดโดย

 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post