fbpx

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563

 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563 ชิงถ้วยเกียรติยศ และ ทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 12 – 18 ปี
 • ผ้สูมัครต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในรายการนี้มาแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครวตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2563 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 • กำหนดการการประกวด
  • รอบแรก พิจารณาจากอุปกรณ์บันทึกเสียงร้อง
  • รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
  • รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 0-3877-1111- 20 ต่อ 8069

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PR Pacific Park

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 12 – 18 ปี
 • ผ้สูมัครต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในรายการนี้มาแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้

จัดโดย

 • ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

singing contest_08122020

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post