fbpx

โอสถสภา สานฝันพลังอาสา ครั้งที่ 4

 โอสถสภา สานฝันพลังอาสา ครั้งที่ 4

โครงการโอสถสภา สานฝันพลังอาสา ครั้งที่ 4 ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรมแก่นิสิตนักศึกษา

กติกาการร่วมโครงการโอสถสภา สานฝันพลังอาสา ครั้งที่ 4

 1. กด Like เพจ Osotspa Corporate
 2. ส่งข้อมูลของโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของนิสิตนักศึกษา เช่น ค่ายอาสา ค่ายแนะแนว โดยคอมเม้นท์ใต้โพสต์นี้ (ต้องระบุสถานที่จัดโครงการ ลักษณะการบำเพ็ญประโยชน์ และประโยชน์ของโครงการ ยาวไม่เกิน 10 บรรทัด)
 3. แชร์แคมเปญ พร้อมตั้งค่าโพสให้เป็นสาธารณะ

* โครงการที่ได้รับยอด Like มากที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับผลิตภัณฑ์โอสถสภามูลค่า 10,000 บาท *

ปิดรับโครงการและยอด Like วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.

ประกาศผล วันอังคารที่ 7 มกราคม 2564

หมายเหตุ

 • ต้องเป็นโครงการของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ สายอาชีวะ (ปวช. / ปวส.) ที่มีหนังสือรับรองโครงการจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 • ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการและแล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2564
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อรับผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.โอสถสภา
 • ทางบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อีเมล์ [email protected]
 • หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ประสานงานโครงการต้องจัดส่งภาพกิจกรรมมายังบริษัทฯ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 30 ธันวาคม 2563 (18.00 น.)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 7 มกราคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องเป็นโครงการของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ สายอาชีวะ (ปวช. / ปวส.) ที่มีหนังสือรับรองโครงการจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

 • พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

 • บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post