fbpx

“เด็กศิลป์หัวใจวิทย์!” คณะวิทย์ที่รับเด็กสายศิลป์มีคณะอะไรบ้าง

 “เด็กศิลป์หัวใจวิทย์!” คณะวิทย์ที่รับเด็กสายศิลป์มีคณะอะไรบ้าง

น้องสายศิลป์ที่อยากเปลี่ยนเป็นสายวิทย์ต้องห้ามพลาด!! รวม 14 คณะสายวิทย์ ที่เด็กศิลป์ สมัครได้
มีคณะไหนบ้าง มาดูกันเลย!!

“รู้ตัวช้าผิดด้วยหรอ?”
“เปลี่ยนสายการเรียนตอนนี้ผิดไหมนะ?”

ตอนมัธยมเลือกเรียนสายศิลป์ไปแล้ว แต่พอจะเข้ามหา’ลัยใจดันอยากต่อคณะวิทย์ซะงั้น จริง ๆ แล้วการรู้ตัวช้าไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลย แต่ด้วยช่วงวัยที่เราต้องเลือกสายการเรียนเป็นช่วงเวลาที่เร็วเกินไปต่างหาก ถ้าย้อนกลับไปตอนเลือกสายก็คือช่วง ม.3 น้อง ๆ บางคนยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าโตมาเราอยากเป็นอะไร ดังนั้น การรู้ตัวช้า หรือสับสนในตัวเองไม่ใช่เรื่องผิด วัยนี้เป็นช่วงที่กำลังลองถูกลองผิด ไม่ได้หมายถึงลองสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่ไม่ดีนะ แต่เป็นการลองในเรื่องของการค้นหาตัวเอง ดังนั้น วันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีคณะสายวิทย์คณะไหนบ้างที่เด็กสายศิลป์อย่างเราสามารถสมัครได้ มาดูกันเลย!!
.

  1. คณะแพทยศาสตร์
   ต้องบอกก่อนว่าเด็กสายศิลป์จะเข้าได้เฉพาะคณะแพทย์ที่ผ่านระบบ กสพท. เท่านั้น ในสายนี้นอกจากน้อง ๆ จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเยียวยารักษาโรคให้กับคนอื่นแล้ว น้อง ๆ ต้องรู้จักการดูแลตัวเองด้วย เพราะการเป็นคุณหมอแน่นอนว่าน้อง ๆ ต้องอดหลับอดนอนแบบเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้น สายคณะนี้เป็นอีกหนึ่งสายที่ต้องมีความอดทนสูง ขยันพัฒนาความรู้ และทักษะอยู่เสมออีกด้วย
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ คณะแพทย์ระบบ กสพท.
   .
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์
   คณะนี้เรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์ ทั้งการรักษาโรค รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมของการเลี้ยงสัตว์ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การขยายพันธุ์ การเลี้ยง และการควบคุมโรคของสัตว์ทีอาจติดต่อมาถึงมนุษย์ได้
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   .

  3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD)
   เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขจัดเพื่อให้มีแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่ เป็นการให้โควตาแต่ละจังหวัด โดยมีเงื่อน คือ จะต้องมาทำงานใช้ทุนในจังหวัดที่ได้โควตานั่นเอง
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   .

  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับว่าน้อง ๆ เลือกเรียนวิศวะ สายไหน ไม่ว่าจะเป็น วิศวะไฟฟ้า เครื่องกล โยธา คอมพิวเตอร์ วิศวการแพทย์ ฯลฯ เป็นการเรียนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ที่ค่อนข้างลึก เพื่อเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   .

  5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกาย และจิตใจของนักกีฬา โดยมีการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยศาสตร์ โภชนาการ สรีรวิทยา กายวิภาค ฯลฯ ที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล
   .
  6. คณะจิตวิทยา
   เป็นการเรียนเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์ เรียนทั้งด้านปัจจัย กระบวนการพัฒนา ไปจนถึงสิ่งผิดปกติด้านความคิด และการหาวิธีในการรักษาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   .

  7. สาขาวิชาอัญมณี และเครื่องประดับ
   ในสาขานี้น้อง ๆ จะต้องเรียนตั้งแต่ประวัติความเป็นมา สิ่งที่ทำให้เกิดเป็นอัญมณี สามารถแยกประเภทและสีของอัญมณีได้ ต้องมีทักษะด้านการออกแบบ การทำธุรกิจ และในเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการรักษา
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จันทบุรี)
   .
  8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีของระบบคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลต่าง ๆ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่ายต่าง ๆ การเรียนที่ต้องเจอแน่นอนว่าทั้งด้านภาษาซี การเขียนโปรแกรม ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานของสายนี้เลยก็ว่าได้
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สระแก้ว), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ระยอง, ปราจีนบุรี)
   .
  9. คณะสหเวชศาสตร์
   เป็นอีกหนึ่งคณะที่เลือกรับเฉพาะบางสาขา ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถแยกได้อีกหลายสาขา แต่หลัก ๆ จะเป็นเกี่ยวกับการประยุกต์เนื้อหาใช้กับการแพทย์ ทั้งด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังด้านการแพทย์เลยก็ว่าได้
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยนเรศวร
   .
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับการรับของแต่ละสถาบัน บางสาขาก็จะรับเฉพาะสายวิทย์-คณิต แต่การเรียนของสถาปัตย์ จะมีการผสมผสานเทคนิค และวิทยาการต่าง ๆ ด้านวิทย์ คณิต ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์นั่นเอง อาจเป็นการออกแบบที่พัก อาคาร ผลิตภัณฑ์ ฯ รวบทั้งการปรับสภาพแวดล้อมให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์ด้วยนั่นเอง
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   .
  11. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
   เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และความปลอดภัยด้านการเกษตร เป็นการใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสายการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการจัดทรัพยากรการเกษตร
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   .
  12. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
   รับเฉพาะบางสาขาเท่านั้น เป็นการเรียนด้านอุตสาหกรรมแบบรวมหลายสาขา ทั้งด้านเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า และอีกมากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   .
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เป็นสายประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อค้นหา ส่งผ่าน และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เน้นด้านระบบ และเทคโนโลยีเบื้องต้น การเขียนโปรแกรม การเรียนกราฟิก รวมทั้งด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของแรงงานปัจจุบัน
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปราจีนบุรี), มหาวิทยาลัยบูรพา (สระแก้ว), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   .
  14. คณะโลจิสติกส์
   เรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการ จากผู้ส่งไปถึงผู้รับ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ แต่การเรียนโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนส่งเท่านั้น แต่เป็นการเรียนในเรื่องของการวางแผน การจัดเก็บ ดูแล และควบคุมต้นทุนค่าส่งให้คุ้มกับแรงนั่นเอง
   ตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับสายศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ระยอง), มหาวิทยาลัยบูรพา (สระแก้ว, จันทบุรี)
   .

เป็นยังไงกันบ้างเหล่าเด็กศิลป์หัวใจวิทย์ทุกคน ทั้ง 14 คณะที่พี่เอามาฝากนี้มีคณะไหนที่น้อง ๆ กำลังเล็งไว้อยู่บ้างรึเปล่า…อยากแนะนำว่า ถ้าน้อง ๆ คนไหนมีคณะที่อยากเข้า แต่ไม่ตรงกับสายที่เรียนมา ไม่ใช่แค่เฉพาะสายศิลป์ แต่เป็นทุกสายเลย พี่อยากให้น้องลองพยายามดูก่อน อย่าเพิ่งตัดใจแค่เพราะ สายการเรียนไม่ตรง การเปลี่ยนสายไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะ เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่น้อง ๆ รู้ตัวเอง และกล้าตัดสินใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบการในแต่ละปีด้วย ถ้าน้อง ๆ รู้ว่าเราต้องการเรียนต่อด้านไหนแล้ว สามารถเช็กระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือสามารถดาวน์โหลดแอป TCASter ก่อนก็ได้ เพราะในแอปนอกจากเช็กว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอต่อความต้องการของคณะแล้วหรือไม่ น้อง ๆ ยังสามารถเช็กคะแนนของคณะนั้น ๆ ได้อีกด้วย และตอนนี้ ข้อมูลปัจจุบันได้ทำการ Update แล้ว อย่าลืมเข้าไปดูกันล่ะ!!

ติดตามข่าวสารแบบแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสอบโหลด “TCASter” 

IOS – http://bit.ly/TCASteriOS

Android – http://bit.ly/TCASterAndroid

kat pari

pari

Related post