fbpx

Hack Myself#2 : เจาะข้อมูลศักยภาพในตัวเรา

 Hack Myself#2 : เจาะข้อมูลศักยภาพในตัวเรา

สำหรับน้องมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย สนใจในงานด้าน IT แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับงานด้านใดในงาน IT ค่ายนี้มีกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้น และได้รับความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานด้าน IT ( Soft skill & Hard skill )

โดยผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ พร้อมทั้งรับฟังพี่ๆ วิทยากรมากด้วยความรู้และประสบการณ์งานด้านต่างๆ ( Experience Sharing ) ที่ช่วยแนะแนวทางก้าวแรกในการพัฒนาทักษะตัวเองได้อย่างถูกทาง

วันที่ : 19-20 ธันวาคม 2563

เวลา : 09.00-18.00 น.

สถานที่ : Zoom Conference

กิจกรรม Hack Myself 1-2

 • รู้จัก Soft Skill & Hard Skill
 • ฟังการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แนวทางการนำข้อมูลไปเลือกเส้นทางการเรียนหรือการทำงานที่เหมาะสม
 • ฟังประสบการณ์ต่างๆ จากวิทยากร
 • Workshop เน้นการทำงานเป็นทีม
 • การพัฒนาต่อยอด Project หลังจบโครงการ

สิ่งที่จะได้จากค่าย

 1. ได้เข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้น
 2. สามารถเลือกเส้นทางการเรียน หรือ การทำงานที่เหมาะกับตัวเรา
 3. ได้ทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในอนาคต
 4. ได้ทดลองทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความถนัดด้าน IT ในปัจจุบัน
 5. ได้แนวทางการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไป

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 10 ธันวาคม 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 19-20 ธันวาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

 • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย / ปวช. ชั้นปีที่ 3 / ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่าย

 • 990 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

รูปแบบจัดกิจกรรม

 • Zoom Conference

จัดโดย

 • GoodGeekClub

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post