fbpx

ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการ GSB Gifted Camp #2

 ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการ GSB Gifted Camp #2

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ GSB Gifted Camp #2 เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงินส่วนบุคคล การทำงานในยุคดิจิทัล รวมถึงเข้าใจบทบาทของธนาคารออมสิน ในการมุ่งสู่ Social Bank อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของตนเองให้พร้อมเข้าสู่การทำงานจริง พร้อม On Tour เข้าชมฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ต่างสถาบัน และกิจกรรมชิงเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท 🏆

โดยธนาคารกำหนดเปิดค่ายในวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2563 (ค่ายเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ ไม่มีที่พักให้)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 7 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 19-21 ธันวาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 – 4

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย

จัดโดย

  • ธนาคารออมสิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post