fbpx

Find Arts Camp ครั้งที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 Find Arts Camp ครั้งที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในค่ายของเราคือ น้อง ๆ จะได้มาทำความรู้จักกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราว่าจริง ๆ แล้วพวกเราเรียนอะไรกันบ้าง ค่าย Find Arts Camp#3 เปิดต้อนรับน้อง ๆ ให้เข้ามาทำความรู้จักและค้นหาความชอบของตัวเอง ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ 3 สาขาในคณะ ดังนี้

  1. สาขาการละคอน (ละคอนเวที Acting, Make up & Costume, Writing, Scene Design & Lighting Design, Directing, Creative ฯลฯ)
  2. สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (แฟชั่น/เท็กไทล์)
  3. สาขาหัตถอุตสาหกรรม (เรขศิลป์/ เฟอร์นิเจอร์/ เซรามิก )

นอกจากนี้เรายังมีเวิร์คช็อปดี ๆ เกร็ดความรู้แน่น ๆ ของแต่ละสาขาที่น้อง ๆ จะได้เลือกเข้าร่วมด้วยตัวเองตามความชอบและสนใจเพื่อทดลองลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมของเรามีเพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้ามาทำความรู้จักและสำรวจความชอบของตัวเองเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 20 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 15-17 มกราคม 2564 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้) มีวุฒิการศึกษามากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าใช้จ่าย

  • 650 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • โรงละคอนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จัดโดย

  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post