fbpx

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

 ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
 • ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 5 คน โรงเรียนเดียวกัน ไม่จำกัดชั้นปี สามารถคละระดับชั้นได้ภายในโรงเรียนเดียวกัน
 • ผู้สมัครทุกทีมสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับผู้ส่งผลงาน
 • ทีมผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Briefing Day จำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทผลงาน
สร้างสรรค์ผลงานนิทานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะและพลังงานชีวมวล จัดทำในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .doc และผลิต VDO คลิปสั้นเล่านิทานของตัวเองความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบไฟล์ .mp4

ระยะเวลาการประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com
 • กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีประกาศรางวัล วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 80,000 บาท ถ้วยรางวัล และชุดแผงโซล่าเซลล์ มูลค่า 600,000บาท (สำหรับโรงเรียน )
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลทีมนี้ไฟแรงเฟ่อ (สำหรับ Energy เกินร้อย) ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ประกาศนียบัตร สำหรับทุกรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ทางเว็บไซต์ : www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com
 • ทางอีเมล์ : [email protected]
 • สแกน QR Code

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

กำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

 • ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
 • ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 5 คน โรงเรียนเดียวกัน ไม่จำกัดชั้นปี สามารถคละระดับชั้นได้ภายในโรงเรียนเดียวกัน
 • ผู้สมัครทุกทีมสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับผู้ส่งผลงาน
 • ทีมผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Briefing Day จำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564

จัดโดย

 • ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

speech contest_53

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post