fbpx

Earth Sciences Test การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

 Earth Sciences Test การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน อาทิ ธรณีวิทยาเบื้องต้น ดาราศาสตร์และอวกาศ แร่และหิน อุตุนิยมวิทยา บรรพชีวินวิทยา และสถานการณ์โลกในด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพในปัจจุบัน โดยเป็นการแข่งขันทดสอบความสามารถของน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในด้านนี้ รวมทีมกันมาสมัคร 3 คน (ต้องมีอาจารย์ประจำทีม 1 ท่าน)!! เพื่อมาหาประสบการณ์และเพื่อประกาศความเป็นหนึ่งในด้านความรู้ทางสายนี้ ด้วยการแข่งขันเพื่อชิงโล่รางวัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 18 ธันวาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 13 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนรับสมัคร

  • ทีมละ 3 คน (แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ประจำทีม 1 ท่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าใช้จ่าย

  • 200 บาท/ทีม

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้องประชุมทวีญาณสุคนธ์ ชั้น ๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ์

จัดโดย

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post