fbpx

Criminal Hunter Camp ค่ายจิตวิทยาและอาชญาวิทยา

 Criminal Hunter Camp ค่ายจิตวิทยาและอาชญาวิทยา

Criminal Hunter Camp

กิจกรรมพิเศษเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 📌ไปเรียนรู้กันนอกสถานที่กับ Talent Hunter Thailand ค่ายจิตวิทยาและอาชญาวิทยา ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ที่แรกและที่เดียว ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี อาจารย์หมอและเจ้าหน้าที่นิติเวชผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

 • ดูงาน Lab สารพิษ
 • พิษวิทยา DNA
 • งานภาพเชิงซ้อนพิสูจน์ศพนิรนาม
 • ดูการผ่าศพ (ผ่านวีดีทัศน์)

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 1 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

วันที่จัดกิจกรรม

 • มีให้เลือก 2 รอบ เลือกเพียง 1 รอบ
  • – 21 เมษายน 2564
  • – 28 เมษายน 2564

จำนวนรับสมัคร

 • 45 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.1-ม.6 / บุคคลทั่วไป / ปวช.-ปวส.

ค่าใช้จ่าย

 • 2,900 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

จัดโดย

 • Talent Hunter Thailand

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

patcharakarn jindasamut

Kiquet.J

Related post